Po niekoľkých rokoch sme mali znovu možnosť vidieť prírodný úkaz nazývaný prechod Merkúra popred slnečný disk. Ostatný prechod Merkúra nastal 9. mája 2016. Samotne pozorovanie z astronomickej kupoly hvezdárne v Medzeve nám komplikovalo počasie. Vďaka tomu, že úkaz prebiehal niekoľko hodín prišiel čas, kedy sa aj na nás Slniečko usmialo. Slnko malo svoj úsmev skrášlený malou pehou, ktorou bol práve prechádzajúci Merkúr.
Čítajte ďalšie informácie o úkaze.
Preibeh celého úkazu sme 9. mája 2016 od 13:00 hod. priblížili prostredníctvom nášho online vysielania z hvezdárne v Medzeve.
Mali sme takúto pozvánku  Pozvánka na pozorovanie na hvezdárni v Medzeve.

Vstúpte do galérie, ktorá približuje prechod Merkúra popred slnečný disk tak,  ako sme ho videli z kupoly hvezdárene v Medzeve.

Prechod Merkúra popred slnečný disk 9.5.2016 – fotografie po spracovaní  (Tomáš Čabala, Hvezdáreň v Medzeve)

 

Na pozorovaní úkazu prechodu Merkúra popred slnečný disk a online vysielaní spolupracovali:

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria         LOGO_sk_colour

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže

 

Categories: Novinky