Pozývame na Valné zhromaždenie rodičov detí a mládeže pravidelne navštevujúcich CVČ za účelom voľby zástupcov rodičov za člena Rady školského zariadenia – CVČ.

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 26.4.2016 o 16:30 hod. v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach

Program:

Otvorenie
Prezentácia činnosti CVČ
Voľba zástupcu rodičov do Rady CVČ
Záver

Valné zhromaždenie rodičov detí a mládeže – pozvánka

 

Categories: Novinky