Dňa 19.1.2016 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutočnilo Krajské kolo OvI v Košickom kraji. Na základe poverenia Okresného úradu Košice  – odbor školstva organizátorom krajského kola bolo Centrum voľného času – RCM v Košiciach.

Olympiáda v informatike 2015/2016 – výsledková listina z krajského kola v Košiciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Novinky