Dňa 8 a 9.3.2016 sa v priestoroch Centra voľného času – Regionálneho centra

mládeže uskutočnilo krajské kolo projektu/súťaže Európa v škole.

Ocenených študentov odmeníme na stretnutí víťazov krajských postupových

súťaží, ktoré organizujeme v termíne máj 2016. Víťazov budeme na stretnutie

pozývať.

Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU: Európa v škole 2016 – výsledková listina

 

Motto 63. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2015 – 2016

ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI

Motto 63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE sa viaže k Európskemu roku

boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska Únia.

63. ročník súťaže Európa v škole – organizačné pokyny pre krajské kolo

63. ročník súťaže Európa v škole – prihláška

Categories: Novinky