23.2.2016 sa uskutočnilo v Átrium klube, Zuzkin park 4 v Košiciach krajské

kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Krajské kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského 2015/2016 – výsledková listina

 

 

 

 

Categories: Novinky