POZVÁNKA NA ŠKOLENIE

PRE ČLENOV/ČLENKY  ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov a členky žiackych školských rád na stredných školách na dvojdňové nepobytové školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, „agendu“ žiackych školských rád a demokraciu v živote žiackej školskej rady.

Termíny školení:

 

9.-10.2.2016 – fotogaléria zo školenia

23.-24.2.2016 – fotogaléria zo školenia

15.-16.3.2016

Školenie je rozdelené na dvojdňové tematické bloky a každý žiak/žiačka si môže vybrať jeden z troch termínov, o ktoré má záujem a tie potom označí v prihláške.

Neprihlasujte prosím žiakov len na jeden deň, školenie je vždy dvojdňové.

Prezencia bude v uvedených dňoch prebiehať vždy od 8.30 do 9.00 hod.

Školenie začína o 9.00 hod., s predpokladaným ukončením o 14.30 hod.

Prosíme Vás, aby účastníci/účastníčky dodržali čas príchodu a ukončenia školenia.

Všetky aktivity sa realizujú v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Z každej školy sa môžu prihlásiť na jeden termín max. 3 žiaci/žiačky.

Poplatok za jeden deň školenia je na jedného žiaka/žiačku: 4 €. Poplatok sa platí v hotovosti priamo v deň školenia. Počas školenia majú účastníci zabezpečené občerstvenie a obed.

Ak máte záujem o uvedené témy školenia, prihláste sa najneskôr do 4.2. 2016 na prihláške, ktorú Vám posielame.

Školenie členov ŽŠR – pozvánka

Školenie členov ŽŠR – prihláška

Prihlášku zašlite e-mailom na adresu: rcm@rcm.sk .

  • Prihlášku posielajte vo formáte .doc alebo .docx
  • Prihlášku prosíme neskenovať.
  • Kvôli zabezpečeniu obedov Vás prosíme, aby ste nám prípadnú neúčasť v každom prípade  oznámili,  najneskôr ráno deň pred školením.

 

Viac informácií získate na tel. čísle 055 622 38 20 – Mgr. Petra Horváthová, Ing. Erika Munková,

RNDr. Ivan Kimák

 

 

Tešíme sa na účasť Vašich žiakov/žiačok na školení