Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry v šk. roku 2015/2016 prebehlo dňa 26.1.2016 .

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2015/2016 – výsledková listina z krajského kola

 

 

 

 

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2015/2016 – zoznam súťažiacich v krajskom kole v Košickom kraji – kat. A, kat. Bkat. C

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2015/2016 – zápisnica zo zasadnutia krajskej komisie OSJaL v Košickom kraji

Categories: Novinky