Fotografie z druhej strany alebo „Tak to vidím ja …“ bolo ďalším zo sprievodných podujatí projektu „Nás všetkých sa to týka“.

Desať mladých ľudí vytvorilo fotografickú skupinu. V skupine pracovalo päť mladých ľudí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a päť mladých ľudí, ktorí nepochádzali z takéhoto prostredia.

Vekové zloženie celej skupiny bolo od 15 do 19 rokov.

Cieľom tejto fotografickej skupiny bolo zachytiť prostredníctvom fotografii život okolo seba na dané témy.

Témy boli tieto:

Môj domov a moja izba

Moja škola

Môj sen

Môj voľný čas

Čo by som chcel/chcela zmeniť

Ak si myslite, čo už na tom môže byt zaujímavé, tak vám odporúčam si tieto fotografie pozrieť.

Zastavte sa a zamyslite sa nad nimi.

Uvidíte, že každý z nás ma úplne iný život, iné problémy, inú vlastnú izbu,

ale aj iné predstavy o svojich snoch a o tom čo by rád zmenil.

Vstúpte do galérie, ktorá je zostavená z prác mladých ľudí účastníkov projektu Fotografie z druhej strany alebo „Tak to vidím ja …“

Categories: Novinky