Workshop pre členov ŽŠR v Michalovciach (Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26)  1.12.2015 – fotogaléria

Workshopy pre členov ŽŠR v Košiciach

Workshop 18.11.2015 – fotogaléria

Workshop 19.11.2015 – 1. skupina – fotogaléria

Workshop 19.11.2015 – 2. skupina – fotogaléria

Workshop 20.11.2015 – 1. skupina – fotogaléria

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov a členky žiackych školských rád na stredných školách na workshopy zamerané na rozvoj prezentačných zručností a „agendu“ žiackych školských rád.

Workshopy budú prebiehať počas jedného týždňa a každý žiak/žiačka si môže vybrať jeden z termínov, o ktorý má záujem a ten potom označí v prihláške.

Prezentácia bude v uvedených dňoch prebiehať vždy od 8.30 do 9.00 hod.
Workshop začína o 9.00 hod., s predpokladaným ukončením o 13.30 hod.

Workshopy organizujeme:

  • v Michalovciach – v priestoroch Gymnázia, Ľ.Štúra 26
  • v Rožňave – v priestoroch Gymnázia P.J.Šafárika, Akademika Hronca 1
  • v Spišskej Novej vsi – v priestoroch SOŠ ekonomickej, Stojan 1

Z každej školy sa môžu prihlásiť na jeden termín max. 3 žiaci/žiačky.

Účastníci budú mať zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

Termíny :

26.11.2015 (štvrtok) Rožňava
1.12.2015 (utorok) Michalovce
3.12.2015 (štvrtok) SNV 

 

Ak máte záujem o workshop, prihláste sa najneskôr do 06.11. 2015 na prihláške.

Prihlášku zašlite e-mailom na adresu: rcm@rcm.sk .

TÝŽDEŇ SO ŽIACKYMI ŠKOLSKÝMI RADAMI – pozvánka

TÝŽDEŇ SO ŽIACKYMI ŠKOLSKÝMI RADAMI- prihláška