Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v pripravili konzultácie pre riešiteľov Fyzikálne olympiády v školskom roku 2015/2016.

Kategória A

28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12.2015

Konzultácie pre riešiteľov FO kat. A 2015/2016 – pozvánka

Kategória B

5.11., 19.11., 3.12., 17.12.2015

Konzultácie pre riešiteľov FO kat. B 2015/2016 – pozvánka

Kategória C

12.11., 26.11., 10.12.2015

Konzultácie pre riešiteľov FO kat. C 2015/2016 – pozvánka

Svoj záujem o konzultácie  adresujte na:

RNDr. Ľubomír Mucha        lubomir.mucha@rcm.sk

Categories: Novinky