SVETOVÝ KOZMICKÝ TÝŽDEŇ
WORLD SPACE WEEK
začína 4. októbra

Svetový kozmický týždeň vyhlasuje Organizácia spojených národov od roku 1999, ako pripomenutie si dvoch významných medzníkov v dejinách kozmonautiky – vypustenie prvej umelej družice sveta Sputnik 1 (4. 10. 1957) a podpísanie Medzinárodnej zmluvy o mierovom využívaní vesmíru, vrátane Mesiaca a iných vesmírnych telies (10.10.1967). V tomto roku vstupuje Slovenská republika po dlhej doby do osláv Svetového kozmického týždňa s národným koordinátorom.

Podujatia v CVČ – RCM v Košiciach

5.10. – 9.10.2015 „2M od Kozmu“ (dva metre od kozmu) – interaktívna výstava fyzikálnych experimentov

5.10. – 9.10.2015 Kozmické počasie – výstava posterov (SWEETS 2007 projekt)
8.10. 2015 NEZNÁME KOZMICKÉ POČASIE – prednáška popredných odborníkov z oblasti kozmo-fyzikálneho výskumu

Fotogaléria z podujatí k Svetovému kozmickému týždňu 2015

 

 

 

 

Kde a ako sa oslavuje Svetový kozmický týždeň ?

Čo môžete urobiť Vy ?

Odkazy na stránky o kozmonautike

Expedícia Mars 2015 – medzinárodná súťaž o mládežnícku kozmickú posádku
Malá encyklopédia kozmonautiky
Americká národná kozmická agentúra
Európska kozmická agentúra
Ruská federálna kozmická agentúra

Categories: Novinky