PhysEduCamp 2015 – lepšie ako ležať doma na PECi!

V rámci dlhoročnej spolupráce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže Strojárenskej ulici  v Košiciach a ďalších partnerov, bolo doteraz zorganizovaných šesť letných škôl na témy: „Zoznamovací Workshop“, „Galileo by sa čudoval“, „Veľká sila malých častíc“, „Neznáme kozmické žiarenie“ a „Voda a vzduch v pohybe“, „Alternatívne zdroje energie“. Veľký ohlas a pozitívne reakcie na letné školy, boli pre nás záväzkom zorganizovať podujatie aj v roku 2015.

PhysEduCamp 2015 – odkaz na stránku

 

Categories: Novinky