Slávik Slovenska 2015 – výsledková listina z krajského kola súťaže v Košickom kraji dňa 28. mája 2015

 

 

 

 

 

 

Slávik Slovenska 2015 – pokyny ku krajskému kolu súťaže v Košickom kraji

Slávik Slovenska 2015 – návratka – nahlásenie víťazov okresného kola

Slavik Slovenska 2015 – propozície

Categories: Novinky