MEDZINÁRODNÝ ROK SVETLA V CENTRE VOĽNÉHO ČASU – RCM

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo rok 2015 za Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle.

|posvieť si na SVETLO|

|výstava|

16.3. – 10.4.2015

Pozývame Vás na výstavu do CVČ – RCM. Výstava približuje viaceré prístupy k téme svetla. Výstava približuje pojednáva o témach, zdroje svetla na zemi, svetlo a príroda, svetlené znečistenie a svetlo a človek.
Výstava je určená pre organizované školské návštevy. Čas prehliadky do 45 min. V prípade vyžiadania zabezpečíme aj výklad. Vstup na výstavu je voľný.
Rezervácia skupinových návštev: e-mail: ivan.kimak@rcm.sk tel: 0915941336

|JASKYNE – MIESTA, KDE JE SVETLO VZÁCNE|
|vedecká cukráreň |
19.3.2015
Pozývame Vás do Vedeckej cukrárne v CVČ – RCM.Hosťkou vedeckej cukrárne bude RNDr. Alena Petrvalská, PhD. od roku 2007 pracuje ako vedecko-pedagogický zamestnanec na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

|POZOROVANIE ČIASTOČNÉHO ZATMENIA SLNKA|
20.3.2015

Priebehu zaujímavého astronomické úkazu sprostredkovaný internetovým vysielaním z pozorovania na Hvezdárni v Medzeve. Podujatie je zabezpečované v spolupráci s Hvezdárňou v Medzeve.
Informácie postupne upresňujeme.

Uskutočnené podujatia

|RASTLINY A SVETLO|
|vedecká cukráreň|
29.1.2015
Hosťom vedeckej cukrárne prof. RNDr. Martin Bačkor, DRSc., ktorý je profesorom fyziológie rastlín na Ústave biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Categories: Novinky