Krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko – výsledková listina Košice 2014/2015

19.02.2015 sa konalo Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti

ŠALIANSKY MAŤKO J.C.HRONSKÉHO. Súťaže v Átrium klube Mestskej časti

Košice-Západ, Zuzkin park 4, Košice sa zúčastnilo 33 víťazov okresných

kôl.

 

 

Categories: Novinky