RASTLINY A SVETLO

29.1.2015 o 13:00  v CVČ – RCM, Strojárenská 3, Košice

Pozvánka do Vedeckej cukrárne 29.1.2015

Vedecká cukráreň 29.1.2015 informačný bulletin

Hosťom vedeckej cukrárne bude

prof. RNDr. Martin Bačkor, DRSc.,

ktorý je profesorom fyziológie rastlín na Ústave biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť tohto ústavu a predsedom Akademického senátu PF UPJŠ.

Doménou vedeckého výskumu profesora Martina  Bačkora je stresová fyziológia rastlín, lichenológia a abiotický stres aplikovaný na lichenizované huby.

Váš záujem o návštevu Vedeckej cukrárne oznámte na: ivan.kimak@rcm.sk

Vstup do vedeckej cukrárne je voľný.

Vedecké cukrárne sú spoločným projektom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR a o. z. Mladí vedci Slovenska. Organizátorom vedeckých cukrárni v Košickom kraji je Centrum voľného času-RCM Strojárenská 3 v Košiciach, ktorého cieľom je uvoľneným a zábavným spôsobom zapojiť žiakov základných a stredných škôl a ich pedagógov do vedeckej diskusie.

Categories: Novinky