Pozvánka na interaktívnu výstavu
CERN – VEDA SÚČASNOSTI
Miesto konania: Centrum voľného času – RCM
Strojárenská 3 Košice
Termín:11.11. – 28.11.2014
                           po – pia 09:00 – 15:00 hod.
Čas prehliadky: 45 minút
Kapacita:1 trieda
Vstupné: návšteva výstavy je bezplatná
Rezervácie: po – pia 09:00 – 15:00 hod.
e_mail: ivan.kimak@rcm.sk Telefón: 0556223820
Výstava je spojená so sprievodným slovom a prístupná je len pre organizované školské návštevy  Návštevu výstavy je treba rezervovať telefonicky alebo e-mailom minimálne 2 dni vopred.
Usporiadatelia výstavy: Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ a Centrum voľného času – regionálne centrum mládeže Košice.
Categories: Novinky