Centrum voľného času- Regionálne centrum mládeže pokračuje v podporných aktivitách činnosti žiackych školských rád (ŽŠR) na stredných školách aj v školskom roku 2014/2015.

Pre efektívne nastavenie a plánovanie školení a ďalších podporných aktivít pre žiacke školské rady sme pozvali koordinátorov a členov ŽŠR na úvodné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.10.2014 o 9:30 hod v priestoroch CVČ RCM Strojárenská 3 Košice.

Závery a odporúčania z Úvodného stretnutie členov a koordinátorov ŽŠR 13.10.2014

Úvodné stretnutie členov a koordinátorov ŽŠR 13.10.2014 – fotogaléria

Úvodné stretnutie členov a koordinátorov ŽŠR 13.10.2014 – pozvánka, registračný formulár koordinátor, ZSR_sregistračný formulár člen ŽŠR

 

Categories: Novinky