Centrum voľného času – RCM Strojárenská 3 prijalo pozvanie na 5. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí Mosty bez bariér 2014. Festival sa uskutočnil 17. septembra 2014 v areáli Strednej odbornej školy J. Majlátha v Pribeníku.  Ústrednou myšlienkou podujatia bolo vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Centrum voľného času prispelo do programu samostatnou expozíciou.

Categories: Novinky