Pracovné stretnutie vedúcich družstiev DŠS KSK – 17.12.2018