Krajské kolo Chemickej olympiády kat. A 2017/2018 – 25.1.2018