Pracovné stretnutie vedúcich družstiev DŠS KSK – 18.12.2017