Listovanie v zápisníku z Antarktídy – prof. RNDr. Martin Bačkor,DrSc. 22.6.2017