Verejné obstarávanie

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

 

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

SÚHRNNÉ SPRÁVY

podľa § 117 ods. 2 zákona  o verejnom obstarávaní