Súťaže vyhlasované CVČ-RCM


Školský rok 2014/2015


Súťaže v aranžovaní 2014/2015

Súťaž – Quo vadis človek ? (na strane menšiny)