Popularizácia vedy

Košická vedecká cukráreň 22.6.2017
Veda hrou - keď experiment prekvapí II (Marec 2017)
Košická vedecká cukráreň 30.11.2016
Veda hrou - keď experiment prekvapí (November 2016)
Košická vedecká cukráreň 30.9.2016
EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2016
Veda hrou - keď experiment prekvapí (Jún 2016)
PRECHOD MERKÚRA POPRED SLNEČNÝ DISK (9.5.2016)
Konzultácie pre riešiteľov FO (október - december 2015)
SVETOVÝ KOZMICKÝ TÝŽDEŇ 2015
POZOROVALI SME ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA 28.9.2015
PhysEduCamp jún 2015
ROSETTA: PRVYKRÁT V HISTÓRII NA KOMÉTE - Košická vedecká cukráreň
ČIASTOČNÉ ZATMENIE SLNKA 20.3.2015
MEDZINÁRODNÝ ROK SVETLA V CENTRE VOĽNÉHO ČASU - RCM