Propagačné materiály


“Nás všetkých sa to týka“ – tlačová správa 10. december 2015

 

Oficiálne logo CVČ - RCM

Klub masmediálnej komunikácie – ukážka z práce Klubu 2014/2015