Kluby a krúžky

Ponuka krúžkov a klubov v školskom roku 2016/2017


Ponuka krúžkov a klubov školský rok 2016/2017

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru šk.rok 2016/2017

1. Dogs & Friends – klub

2. FINANČNÝ KRÚŽOK

3. FOTOGRAFICKÝ KLUB

4. KLUB ĽUDSKÝCH PRÁV

5. KLUB MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

6. KRÚŽOK STOLNÉHO HOKEJA

7. LETECKÝ KRÚŽOK

8. MOVEO KLUB

9. SPACE – KLUB KOZMONAUTIKY

10. TURISTICKÝ KRÚŽOK

11. PRAVIDELNÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY V RÁMCI VÝTVARNÉHO ATELIÉRU vedené Mgr.Ľubicou Oberučovou

12. PRAVIDELNÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY V RÁMCI VÝTVARNÉHO ATELIÉRU vedené Kristiánom Fazekašom

13. ZUMBA