Školenia ŽŠR – február 2020

Vo februári 2020 Regionálne Centrum Mládeže organizovalo 3 školenia pre Žiacke Školské Rady stredných škôl v Košickom kraji. Celkovo sa školení zúčastnilo 36 žiakov zo 14 stredných škôl. Témou školení bola komunikácia, konkrétne komunikácia v konflikte. Žiaci sa naučili čo je to konflikt, aké typy konfliktov existujú, počas praktického nácviku zistili čo pomáha a čo nepomáha v konfliktnej komunikácii ale

» Read more

EXTRÉMNE PREMENY. Extrémizmus a jeho podoby v súčasnosti – interaktívna prednáška

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, v spolupráci s Katedrou Politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pozývajú žiakov/žiačky stredných škôl Košického kraja na interaktívnu prednášku s názvom: EXTRÉMNE PREMENY – extrémizmus a jeho podoby v súčasnosti. Prednáška sa uskutoční dňa 16. marca 2020 v CVČ-RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach. pozvánka

» Read more
1 2 3 4 5 6 130