Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (dištančná forma) – výsledková listina

SOČ

Krajské kolo súťažnej prehliadky sa toho roku uskutočnilo vzhľadom na epidemiologickú situáciu trošku netradične, a to dištančnou formou. Odborné hodnotiace komisie preštudovali práce a po vzájomnej komunikácii (dostupnými prostriedkami), určili nasledovné poradie prác: KK SOČ – výsledková listina z jednotlivých odborov súťažné práce v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    

» Read more
1 2 3 4 131