Medzinárodné projekty – leto 2018

Naše centrum pracuje počas celého školského roka na množstve rôznych aktivít, prostredníctvom ktorých dáva mladým ľuďom priestor na sebarealizáciu a efektívne využívanie voľného času. Avšak na rozdiel od stredoškolákov, pre nás sa naša práca koncom júna nekončí, skôr naopak – spolu s letom sa u nás začína sezóna medzinárodných výmen mládeže, zahraničných školení a seminárov. Aj v tomto roku sme sa snažili ponúknuť mladým množstvo

» Read more

„Selektuj informácie nie ľudí ! – Formovanie hodnotových postojov mladých ľudí„ – informácia o projekte

magnifying-glass-68206_640

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže získalo grant z programu podpory MŠVVaŠ SR Priority mládežníckej politiky na projekt „Selektuj informácie nie ľudí ! – Formovanie hodnotových postojov mladých ľudí„, ktorý budeme realizovať v mesiacoch September – December 2018. Cieľ projektu : –  podporovať rozvoj zručností mladých ľudí, aby sa vedeli orientovať v informáciách, ktoré im podsúvajú médiá a sociálne

» Read more
1 2 3 4 90