CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – RCM oslávilo 30. výročie

998malybaner

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 22. november 2013 Program osláv založenia Centra začal odborným seminárom, ktorého účastníkmi boli pracovníci s mládežou – pedagógovia z centier voľného času na území  Košického samosprávneho kraja. Svoju prácu pracovníci  CVČ – RCM priblížili hosťom seminára vo vystúpeniach. Večer program pokračoval stretnutím bývalých a súčasných zamestnancov Centra. Slávnostného večera a stretnutia zamestnancov sa zúčastnil aj zástupca

» Read more

CESTA ZA ÚSPECHOM – Živá knižnica

Dňa 26. júna 2012 sa v priestoroch CVČ uskutočnila  Živá knižnica. Tento krát sme ju pripravili  na tému : Cesta za úspechom. Naši čitatelia mali možnosť spoznať životné príbehy úspešných ľudí rôznych oblasti života ako je veda a výskum, šport, manažment a samospráva mesta. Za oblasť vedy a výskumu to boli konkrétne tieto knihy : PhDr. Elena Miroššayová, CSc. z archeologického ústavu SAV a MVDr.

» Read more
1 129 130 131