KOŠICKÁ VEDECKÁ CUKRÁREŇ 29. januára 2015

552

RASTLINY A SVETLO 29.1.2015 o 13:00  v CVČ – RCM, Strojárenská 3, Košice Pozvánka do Vedeckej cukrárne 29.1.2015 Vedecká cukráreň 29.1.2015 informačný bulletin Hosťom vedeckej cukrárne bude prof. RNDr. Martin Bačkor, DRSc., ktorý je profesorom fyziológie rastlín na Ústave biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť tohto ústavu a predsedom Akademického

» Read more

ORIENTUJ SA V ĽUDSKÝCH PRÁVACH – školenie

840_nova_www

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže aj v tomto školskom roku pokračuje v úspešnej sérii školení pre stredoškolákov zameraných na ľudské práva, realizované na základe metód neformálneho vzdelávania prostredníctvom príručky Rady Európy – KOMPAS. Školenie je rozdelené na dvojdňové tematické bloky a každý žiak/žiačka si môže vybrať tie témy, o ktoré má záujem a tie potom označí v prihláške.

» Read more
1 119 120 121 122 123 126