PhysEduCamp 2015

logo_pec

PhysEduCamp 2015 – lepšie ako ležať doma na PECi! V rámci dlhoročnej spolupráce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže Strojárenskej ulici  v Košiciach a ďalších partnerov, bolo doteraz zorganizovaných šesť letných škôl na témy: „Zoznamovací Workshop“, „Galileo by sa čudoval“, „Veľká sila malých častíc“, „Neznáme kozmické žiarenie“ a „Voda a vzduch v pohybe“, „Alternatívne zdroje energie“. Veľký ohlas a pozitívne reakcie

» Read more

KLUB MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

komunikacia

Klub masmediálnej komunikácie je jedinečnou možnosť pre žiakov stredných škôl pracovať priamo v nahrávacom štúdiu TV NAŠA a získať tak komunikačné zručnosti, rozpoznať pozitívne a negatívne vplyvy médií na jednotlivca. Pripraví Vás aj na profesionálnu dráhu moderátorov, redaktorov či PR manažérov. Klub masmediálnej komunikácie – ukážka z práce Klubu v školskom roku 2014/2015

» Read more
1 111 112 113 114 115 129