FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ ponuka workshopov

Logo_FG

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pokračuje v realizácii workshopov zameraných na oblasť finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl s názvom: AKO SI SPLNIŤ SVOJE SNY     Workshopy sa uskutočnia v dňoch : • 11.11.2015 • 12.11.2015 • 25.11.2015 • 26.11.2015 • 09.12.2015 v čase od 9.45 do 11.10 hod., v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3

» Read more

NÁS VŠETKÝCH SA TO TÝKA – vzdelávanie mládeže k ľudským právam

banner cierno-zeleny zmenseny

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (CVČ – RCM) v školskom roku 2015/2016 pokračuje v sérii školení a ďalších aktivít pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam. V rámci výzvy MZVaEZ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015 “Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015″ získalo CVČ – RCM dotáciu na projekt: “Nás všetkých

» Read more

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA – konzultácie

634

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v pripravili konzultácie pre riešiteľov Fyzikálne olympiády v školskom roku 2015/2016. Kategória A 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12.2015 Konzultácie pre riešiteľov FO kat. A 2015/2016 – pozvánka Kategória B 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.2015 Konzultácie pre riešiteľov FO kat.

» Read more
1 110 111 112 113 114 131