OCENENIE VÍŤAZOV PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD kat. A 2015/2016

Dňa 21.3.2016 prebehlo odovzdávanie cien a diplomov viťazom krajských kôl predmetových olympiád kategórie A v Košickom kraji. Na slávnostné podujatie všetkých ocenených žiakov/žiačky ale aj učiteľov/učiteľky do Historickej auly Univerzity P. J. Šafárika pozval dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.. Ceny a diplom víťazom odovzdal vedúci odboru školstva Okresného úradu Košice, Ing. Jozef Javorka, PhD. a to spolu

» Read more

OLYMPIÁDA V INFORMATIKE – krajské kolo 19.1.2016

informatika_thumb

Dňa 19.1.2016 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutočnilo Krajské kolo OvI v Košickom kraji. Na základe poverenia Okresného úradu Košice  – odbor školstva organizátorom krajského kola bolo Centrum voľného času – RCM v Košiciach. Olympiáda v informatike 2015/2016 – výsledková listina z krajského kola v Košiciach                      

» Read more

63. ročník súťaže EURÓPA V ŠKOLE

logoEur_vskole

Dňa 8 a 9.3.2016 sa v priestoroch Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže uskutočnilo krajské kolo projektu/súťaže Európa v škole. Ocenených študentov odmeníme na stretnutí víťazov krajských postupových súťaží, ktoré organizujeme v termíne máj 2016. Víťazov budeme na stretnutie pozývať. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU: Európa v škole 2016 – výsledková listina   Motto 63. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V

» Read more
1 106 107 108 109 110 131