Kontakt


Adresa

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže                     

Strojárenská 3

040 01 Košice

POVINNÉ INFORMÁCIE


Telefón: 055622 38 20

Fax:      055694 13 98

e-mail: rcm@rcm.sk

web:    www.rcm.sk