Krajské kolo SOČ – dištančná forma

logo-SOC

Každoročne sa v tomto čase chystáme na krajské kolo súťaže SOČ. Epidemiologická situácia si však vyžiadala mimoriadne opatrenia. Jedným z nich bolo prerušenie vyučovania na neurčito. Keďže sme nechceli, aby práca študentov na projektoch SOČ bola zbytočná, hľadali sa riešenia… Pripravili sa preto opatrenia, aby sa tento ročník SOČ mohol konať, i keď nie úplne tak, ako o tom hovorí

» Read more

Aktuálne informácie k organizačnému zabezpečeniu SOČ

Aktuálne informácie k organizačnému zabezpečeniu: – systém ostáva stále otvorený, tak ako bolo avizované v ostatnom emaile (aby ste vedeli nahrávať práce aspoň do času vynúteného uzavretia škôl. Samozrejme sa systém neuzavrie zo dňa na deň, včas Vás budeme informovať. – podľa predbežného vyjadrenia celoštátnej komisie krajské kolá SOČ sa budú realizovať. Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou bez ústnej obhajoby, práce

» Read more

OZNAM o zatvorení CVČ

stop-634941_640

Na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, budú všetky školy a školské zariadenia na území SR v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane  ZATVORENÉ.   Z uvedeného vyplýva, že prevádzka v Centre voľného času bude v uvedenom termíne prerušená.   V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.                            

» Read more
1 2 3 129