Pokyny k prevádzke CVČ platné od 2. septemba 2020

nový šk.rok

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku a v súvislosti s nariadeniami vyšších inštitúcii v období preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia COVID 19  Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi: Pokyny k prevádzke CVČ platné od 2. septembra 2020 Vzhľadom k preventívnym hygienickým opatreniam uprednostňujeme ELEKTRONICKÚ FORMU doručenia žiadostí o prijatie do záujmového útvaru. Vyplnenú žiadosť prosíme zaslať na adresu: rcm@rcm.sk

» Read more
1 2 3 132