Stredoškolská odborná činnosť – pokyny na aktuálny 41. ročník

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.   Pokyny na aktuálny 41. ročník SOČ: SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2018/2019 Súťažné odbory 2018/2019 SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2018/2019 (tlačivo)

» Read more

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK – bedminton – propozície/rozpis+výsledková listina

bedminton

Bedminton RF dievčatá DŠS SŠ KSK reg. B 2018/2019 – rozpis Bedminton RF dievčatá DŠS SŠ KSK reg. A 2018/2019 – výsledková listina fotogaléria Bedminton RF dievčatá DŠS SŠ KSK reg. A 2018/2019 – rozpis Bedminton RF chlapci DŠS SŠ KSK reg. B 2018/2019 – výsledková listina Bedminton RF chlapci DŠS SŠ KSK reg. B 2018/2019 – rozpis Bedminton RF

» Read more
1 2 3 92