Category Archives: Žiacke školské rady

1. PRACOVNÉ STRETNUTIE KRAJSKEJ RADY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD v školskom roku 2017/2018

Krajská rada ŽŠR – výstup z 1. pracovného stretnutia 26.9.2017 Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja na 1. pracovné stretnutie v školskom roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2017 (utorok) o 9:30 hod. v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach. PRACOVNÉ STRETNUTIE KRAJSKEJ RADY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD v školskom roku 2017/2018

» Read more

KRAJSKÁ RADA ŽŠR – školenie Kysak 19.5. – 21.5.2017

V dňoch 19. až 21. mája 2017 prebehlo v objekte ŠvP Kysak školenie členov Krajskej rady ŽŠR Košického kraja.  CIELE ŠKOLENIA Podporiť rozvoj komunikačných zručností členov KR ŽŠR,  zefektívniť ich komunikáciu pri vyjednávaní. Zoznámiť sa so spôsobmi asertívneho presadzovania práv a požiadaviek študentov. Využívať tvorivé metódy riešenia problémov v tíme. Formovať z členov KR ŽŠR tím, ktorý dokáže spolupracovať nielen dovnútra ale

» Read more

KRAJSKÁ RADA ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD má svojho predsedu

Dňa 21.4.2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie a stretnutie Krajskej rady žiackych školských rád (KR ŽSR) v priestoroch CVČ RCM na  Strojárenskej 3 v Košiciach Stretnutia sa zúčastnilo 14 členov KR ŽŠR Predsedom KRŽŠR sa stal Filip Bajtoš z Gymnázia Javorová 16, SNV. Podpredsedníčkou Erika Gočíková  z SOŠ Ostrovského1 v Košiciach a tajomníčkou Lenka Benková zo SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach Viac o prvom zasadnutí KR ŽŠR 21.4.2017

» Read more
1 3 4 5 6 7 8