Category Archives: Žiacke školské rady

KRAJSKÁ RADA ŽŠR – školenie Kysak 19.5. – 21.5.2017

V dňoch 19. až 21. mája 2017 prebehlo v objekte ŠvP Kysak školenie členov Krajskej rady ŽŠR Košického kraja.  CIELE ŠKOLENIA Podporiť rozvoj komunikačných zručností členov KR ŽŠR,  zefektívniť ich komunikáciu pri vyjednávaní. Zoznámiť sa so spôsobmi asertívneho presadzovania práv a požiadaviek študentov. Využívať tvorivé metódy riešenia problémov v tíme. Formovať z členov KR ŽŠR tím, ktorý dokáže spolupracovať nielen dovnútra ale

» Read more

KRAJSKÁ RADA ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD má svojho predsedu

Dňa 21.4.2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie a stretnutie Krajskej rady žiackych školských rád (KR ŽSR) v priestoroch CVČ RCM na  Strojárenskej 3 v Košiciach Stretnutia sa zúčastnilo 14 členov KR ŽŠR Predsedom KRŽŠR sa stal Filip Bajtoš z Gymnázia Javorová 16, SNV. Podpredsedníčkou Erika Gočíková  z SOŠ Ostrovského1 v Košiciach a tajomníčkou Lenka Benková zo SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach Viac o prvom zasadnutí KR ŽŠR 21.4.2017

» Read more

Spolupráca žiackych školskych rád marec 2017

Dňa 3.4. 2017 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí k téme spolupráce medzi žiackymi školskými radami stredných škôl v Košickom kraji. Stretnutia sa zúčastnilo 42 zástupcov žiackych školských rád z 36 stredných škôl.  Po prezentácii  návrhov na zloženie Krajskej žiackej rady  vyslaní delegáti zvolili 17 členov Krajskej žiackej rady, ktorá má zastúpenie rôznych typov škôl takmer zo všetkých okresov v Košickom samosprávnom kraji.

» Read more
1 3 4 5 6 7