Category Archives: Žiacke školské rady

Demokracia si TY! – konferencia pre žiakov a žiačky SŠ KSK – 15.11.2017

demokracia-si-ty_logo_preview-300x200

Deň študentstva, ktorým si každoročne pripomíname výročie Nežnej revolúcie na Slovensku, sa pre nás v CVČ – RCM stal skvelou príležitosťou na to, aby sme mladým ľuďom zo stredných škôl umožnili stretnúť sa, zdieľať svoje názory a konfrontovať postoje. V spolupráci s Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach sme pripravili konferenciu s príznačným názvom „Demokracia si TY!“. Po 28 rokoch od významných novembrových udalostí, za

» Read more

LEADERSHIP tréning pre členov Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja

Posledný októbrový víkend pokračovalo Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja vo vzdelávaní členov Krajskej rady žiackych školských rád – tentokrát na tému líderstvo, teambuilding a komunikácia. Počas víkendu, stráveného v príjemnom prostredí rekreačného zariadenia Zlatá Idka, účastníci opäť o niečo zdokonalili svoj prejav a vystupovanie a dozvedeli sa viac o tom, ako byť lídrom a nie šéfom a čo robiť pre

» Read more

1. PRACOVNÉ STRETNUTIE KRAJSKEJ RADY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD v školskom roku 2017/2018

Krajská rada ŽŠR – výstup z 1. pracovného stretnutia 26.9.2017 Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja na 1. pracovné stretnutie v školskom roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2017 (utorok) o 9:30 hod. v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach. PRACOVNÉ STRETNUTIE KRAJSKEJ RADY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD v školskom roku 2017/2018

» Read more
1 2 3 4 5 6 7