Category Archives: Žiacke školské rady

Krajská rada žiackych školských rád – workshop turné

Krajská rada žiackych školských rád začala v priebehu minulého týždňa svoje workshop turné po jednotlivých okresoch Košického kraja. S členmi ŽŠR sa ich kolegovia na krajskej úrovni stretli, diskutovali a zozbierali myšlienky a postrehy mladých, ktoré by mohli zlepšiť ich život v kraji ✓ 6.4.2018 – Michalovce a Sobrance ✓ 6.4.2018 – Rožňava ✓ 10.4.2018 – Spišská Nová Ves a

» Read more

Školenie pre členov ŽŠR 13. – 14. 2. 2018

V sérii školení pre členov ŽŠR sme po úspešnej decembrovej premiére pokračovali i vo februári. V dňoch 13. a 14.2.2018 sa 16 mladých stredoškolákov zo 7 škôl Košického kraja v priestoroch CVČ – Regionálneho centra mládeže dozvedelo viac o asertivite, dôležitosti efektívnej spätnej väzby, fungovaní ŽŠR a možnostiach, ako nadviazať spoluprácu so svojimi kolegami. Prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania ako diskusia, workshop či rolová hra zistili členovia ŽŠR,

» Read more

Školenie pre členov ŽŠR 5. – 6.12.2017

Mikuláš nám do CVČ – RCM okrem sladkej drobnosti priniesol i ďalšiu skupinu členov ŽŠR zo stredných škôl v Košickom kraji. V dňoch 5. a 6. decembra 2017 sa v našich priestoroch zúčastnili školenia, vďaka ktorému by ich práca v rámci rád mala byť opäť o čosi efektívnejšia. Počas prvého dňa pracovali mladí ľudia na vlastnom osobnostnom rozvoji. Osvojili si najmä asertívne techniky správania sa, ktoré si

» Read more
1 2 3 4 5 8