Category Archives: Žiacke školské rady

Školenie pre členov ŽŠR 13. – 14. 2. 2018

V sérii školení pre členov ŽŠR sme po úspešnej decembrovej premiére pokračovali i vo februári. V dňoch 13. a 14.2.2018 sa 16 mladých stredoškolákov zo 7 škôl Košického kraja v priestoroch CVČ – Regionálneho centra mládeže dozvedelo viac o asertivite, dôležitosti efektívnej spätnej väzby, fungovaní ŽŠR a možnostiach, ako nadviazať spoluprácu so svojimi kolegami. Prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania ako diskusia, workshop či rolová hra zistili členovia ŽŠR,

» Read more

Školenie pre členov ŽŠR 5. – 6.12.2017

Mikuláš nám do CVČ – RCM okrem sladkej drobnosti priniesol i ďalšiu skupinu členov ŽŠR zo stredných škôl v Košickom kraji. V dňoch 5. a 6. decembra 2017 sa v našich priestoroch zúčastnili školenia, vďaka ktorému by ich práca v rámci rád mala byť opäť o čosi efektívnejšia. Počas prvého dňa pracovali mladí ľudia na vlastnom osobnostnom rozvoji. Osvojili si najmä asertívne techniky správania sa, ktoré si

» Read more

Školenie „TEAMBUILDING“ pre SZŠ Moyzesova 17, Košice 28.-29-11.2017

Prácu so žiackymi školskými radami považuje CVČ – RCM dlhodobo za jednu zo svojich najvyšších priorít. Pre členov ŽŠR sa každoročne usporadúva rad školení, v rámci ktorých majú možnosť získať nové informácie i zručnosti a vymeniť si skúsenosti so svojimi kolegami z iných škôl. Okrem nich ale majú ŽŠR možnosť dohodnúť si v Regionálnom centre mládeže aj tzv. „školenie na mieru“, teda s témou a zameraním, ktoré

» Read more
1 2 3 4 5 7