Category Archives: Žiacke školské rady

Školenie pre členov/členky ŽŠR 5. – 6. 12. 2018

Blížiace sa vianočné sviatky sú do veľkej miery o rôznych zvykoch a tradíciách a my v CVČ-RCM sa tých svojich predvianočných tiež držíme. Práve preto k nám 5. a 6. decembra zavítali ďalší stredoškoláci z Košického kraja, aby sa zúčastnili školenia pre členov žiackych školských rád, ktoré Regionálne centrum mládeže organizuje už niekoľko rokov. V tomto školskom roku sme školenie pripravili tak, aby čo najviac obohatilo účastníkov nie len

» Read more

Krajská rada žiackych školských rád – workshop turné

Krajská rada žiackych školských rád začala v priebehu minulého týždňa svoje workshop turné po jednotlivých okresoch Košického kraja. S členmi ŽŠR sa ich kolegovia na krajskej úrovni stretli, diskutovali a zozbierali myšlienky a postrehy mladých, ktoré by mohli zlepšiť ich život v kraji ✓ 6.4.2018 – Michalovce a Sobrance ✓ 6.4.2018 – Rožňava ✓ 10.4.2018 – Spišská Nová Ves a

» Read more

Školenie pre členov ŽŠR 13. – 14. 2. 2018

V sérii školení pre členov ŽŠR sme po úspešnej decembrovej premiére pokračovali i vo februári. V dňoch 13. a 14.2.2018 sa 16 mladých stredoškolákov zo 7 škôl Košického kraja v priestoroch CVČ – Regionálneho centra mládeže dozvedelo viac o asertivite, dôležitosti efektívnej spätnej väzby, fungovaní ŽŠR a možnostiach, ako nadviazať spoluprácu so svojimi kolegami. Prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania ako diskusia, workshop či rolová hra zistili členovia ŽŠR,

» Read more
1 2 3 6