Category Archives: Žiacke školské rady

Školenie pre členov ŽŠR 5. – 6.12.2017

Mikuláš nám do CVČ – RCM okrem sladkej drobnosti priniesol i ďalšiu skupinu členov ŽŠR zo stredných škôl v Košickom kraji. V dňoch 5. a 6. decembra 2017 sa v našich priestoroch zúčastnili školenia, vďaka ktorému by ich práca v rámci rád mala byť opäť o čosi efektívnejšia. Počas prvého dňa pracovali mladí ľudia na vlastnom osobnostnom rozvoji. Osvojili si najmä asertívne techniky správania sa, ktoré si

» Read more

Školenie „TEAMBUILDING“ pre SZŠ Moyzesova 17, Košice 28.-29-11.2017

Prácu so žiackymi školskými radami považuje CVČ – RCM dlhodobo za jednu zo svojich najvyšších priorít. Pre členov ŽŠR sa každoročne usporadúva rad školení, v rámci ktorých majú možnosť získať nové informácie i zručnosti a vymeniť si skúsenosti so svojimi kolegami z iných škôl. Okrem nich ale majú ŽŠR možnosť dohodnúť si v Regionálnom centre mládeže aj tzv. „školenie na mieru“, teda s témou a zameraním, ktoré

» Read more

Demokracia si TY! – konferencia pre žiakov a žiačky SŠ KSK – 15.11.2017

demokracia-si-ty_logo_preview-300x200

Deň študentstva, ktorým si každoročne pripomíname výročie Nežnej revolúcie na Slovensku, sa pre nás v CVČ – RCM stal skvelou príležitosťou na to, aby sme mladým ľuďom zo stredných škôl umožnili stretnúť sa, zdieľať svoje názory a konfrontovať postoje. V spolupráci s Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach sme pripravili konferenciu s príznačným názvom „Demokracia si TY!“. Po 28 rokoch od významných novembrových udalostí, za

» Read more
1 2 3 5