Category Archives: Žiacke školské rady

Workshop pre koordinátorov žiackych školských rád – 29.11.2019

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva koordinátorky a koordinátorov žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl  na Workshop pre koordinátorov ŽŠR. Workshop sa uskutoční dňa 29.11.2019 v CVČ na Strojárenskej 3 v Košiciach.  pozvánka Prihlásiť sa je potrebné do 18.11.2019 cez tento link:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogNRDfgnhGspJlRajuVFcQylUOUtUUU5USUJaMDBZNUlaNzBIS0JNRkdQOS4u&fbclid=IwAR2ZR6aIq0TmlT8MVfOa4eZQ7l3QWSWur4WjWlW29uSg1WTYpaIstzeTR6c    

» Read more

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE PRE ČLENOV / ČLENKY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD – 13.11.2019

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov a členky žiackych školských rád, ktoré pôsobia na stredných školách v Košickom kraji na jednodňové nepobytové školenie zamerané na komunikáciu a prácu v tíme členov ŽŠR.   Termín školenia: 13.11.2019 (od 9:00 do 13:00 hod.) Miesto školenia: CVČ – RCM, Strojárenská 3, 04001 Košice  pozvánka

» Read more

Školenie pre členov/členky ŽŠR 26. – 27. 2. 2019

V dňoch 26. – 27. februára 2019 sme v našich priestoroch pokračovali so školením pre členov ŽŠR. Školenie bolo opäť tematicky rozdelené do dvoch častí – prvý deň bol sústredený na rozvoj tímovej práce u členov ŽŠR a vysvetlenie podstaty a potreby teambuildingu a tímovosti pre efektívnu prácu v kolektíve ŽŠR. Druhý deň školenia sa zameriaval na členov ŽŠR ako jednotlivcov. Bol venovaný zlepšeniu ich komunikačných schopností a zručnosti rétoricky vystupovať pred publikom. Záver školenia sa sústreďoval na teoretické informácie, týkajúce sa fungovania ŽŠR, legislatívy a na prezentáciu vlastnej Žiackej školskej rady. fotogaléria

» Read more
1 2 3 7