Ponuky programov Erasmus+

Regionálne centrum mládeže aj v tomto roku plánuje vyslať mladých ľudí do zahraničia, kde prostredníctvom programu Erasmus+ môžu spoznávať svet a získavať cenné skúsenosti do života :)

Zoznam príležitostí nájdete v priloženom súbore PDF. 

V prípade otázok kontaktujte: jakub.szepesgyorky@rcm.sk