Krajské kolo Olympiády ľudských práv – pozvánka pre súťažiacich

olp

Zverejňujeme usmernenie ku krajskému kolu XXII. ročníka Olympiády ľudských práv v školskom roku 2019/2020.

XXII. ročník Olympiády ľudských práv – zoznam súťažiacich

XXII. ročník Olympiády ľudských práv – pozvánka do krajského kola

XXII. ročník Olympiády ľudských práv – tézy pre ústnu časť súťaže

XXII. ročník Olympiády ľudských práv – prihláška na krajské kolo v Košickom kraji

XXII. ročník Olympiády ľudských práv – organizačné pokyny k OĽP v Košickom kraji

XXII. ročník Olympiády ľudských práv – propozície