Krajská športová olympiáda 4.6. – 8.6.2018

Krajská športová olympiáda 2018 – vyhodnotenie zapojenosti žiakov a družstiev SŠ

Krajská športová olympiáda 2018 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2017/2018 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 30.6.2018)

Krajská športová olympiáda 2018 – propozície, výsledkové listiny:

               chlapci:            rozpis A  rozpis B  poradie zápasov  výsledková listina       

 

Krajská športová olympiáda 2018 – pokyny

Krajská športová olympiáda 2018 – časovo a termínový harmonogram pre postupujúce družstvá