Novinky

enviro

ENVIROMENTÁLNY WORKSHOP

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva žiakov stredných škôl na workshop zameraný na environmentálnu problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia. Enviromentálny workshop

Žiacke školské rady