Novinky

KLbanner_2017

ZLATÁ KLAPKA 2017

Víťazi Celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby detí a mládeže Zlatá klapka 2017 sa v dňoch 26. až 29. júna 2017 zúčastnili stáže v Televízii JOJ.  

Žiacke školské rady