CERN – Science Now

LHC

Pozvánka na interaktívnu výstavu

CERN – SCIENCE NOW

Miesto konania: Centrum voľného času – RCM

                           Strojárenská 3 Košice

Termín:            11.11. – 28.11.2014

                           po – pia 09:00 – 15:00 hod.

Čas prehliadky: 45 minút

Kapacita:         1 trieda

Vstupné:          návšteva výstavy je bezplatná

Rezervácie:      po – pia 09:00 – 15:00 hod.

e_mail: ivan.kimak@rcm.sk

Telefón: 0556223820

Výstava je spojená so sprievodným slovom a prístupná je len pre organizované školské návštevy                                                          

Návštevu výstavy je treba rezervovať telefonicky alebo e-mailom minimálne 2 dni vopred.

Usporiadatelia výstavy: Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ a Centrum voľného času – regionálne centrum mládeže Košice.