Úsek vedenia


Riaditeľka CVČ

     Mgr. Viera Hamřiková

     viera.hamrikova@rcm.sk

     +421 911 488 802

 

 

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Ľubica Oberučová

lubica.oberucova@rcm.sk