Category Archives: Novinky

NÁS VŠETKÝCH SA TO TÝKA – vzdelávanie mládeže k ľudským právam

banner cierno-zeleny zmenseny

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (CVČ – RCM) v školskom roku 2015/2016 pokračuje v sérii školení a ďalších aktivít pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam. V rámci výzvy MZVaEZ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015 “Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015″ získalo CVČ – RCM dotáciu na projekt: “Nás všetkých

» Read more

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA – konzultácie

634

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v pripravili konzultácie pre riešiteľov Fyzikálne olympiády v školskom roku 2015/2016. Kategória A 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12.2015 Konzultácie pre riešiteľov FO kat. A 2015/2016 – pozvánka Kategória B 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.2015 Konzultácie pre riešiteľov FO kat.

» Read more

SVETOVÝ KOZMICKÝ TÝŽDEŇ 2015

SKTbanner2015D

SVETOVÝ KOZMICKÝ TÝŽDEŇ WORLD SPACE WEEK začína 4. októbra Svetový kozmický týždeň vyhlasuje Organizácia spojených národov od roku 1999, ako pripomenutie si dvoch významných medzníkov v dejinách kozmonautiky – vypustenie prvej umelej družice sveta Sputnik 1 (4. 10. 1957) a podpísanie Medzinárodnej zmluvy o mierovom využívaní vesmíru, vrátane Mesiaca a iných vesmírnych telies (10.10.1967). V tomto roku vstupuje Slovenská republika

» Read more
1 124 125 126 127 128 144