KK Olympiády ľudských práv – výsledková listina, 10.2.2022

olp

Krajské kolo Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo dňa 12.2.2022 on-line formou.

Postupujúcim do celoštátneho kola blahoželáme :)

Výsledková listina KK XXIV. ročníka OĽP

Zároveň uverejňujeme Témy úvah ako aj Prílohu 1 – Formu pre úvahu pre postupujúcich do celoštátneho kola

Témy úvah pre postupujúcich do celoštátneho kola OĽP

PRILOHA 1 Forma pre úvahu