KK Olympiády ľudských práv – tézy na ústnu časť, zoznam súťažiacich

Zverejňujeme tézy na ústnu časť krajského kola XXIII. ročníka Olympiády ľudských práv. Podrobnejšie inštrukcie k priebehu krajského kola budú zverejnené po obdržaní pokynov od celoštátnej komisie.

TÉZY na ústnu časť krajského kola XXIII. ročníka OĽP

(CK OĽP na základe skúseností rozhodla, že TÉZY pre ústnu časť krajských kôl XXIII. r. OĽP budú k dispozícii len v slovenčine). 

Zoznam súťažiacich

 

Usmernenie ku krajským kolám od celoštátnej komisie OĽP

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihláška na krajské kolá

Propozície 23. r. OĽP

Všetky aktuálne informácie nájdete zverejnené aj na stránke www.olympiady.sk .